BIVÄNLIGA VÄXTER

29 juni, 2021

Lantbrukare bidrar med insatser för alla pollinatörer. Krapperup har i år valt att på 25 ha (250 000 kvm) så olika blomsterblandningar.
En bieffekt (förlåt) är ju att det är ganska vackert.