Bihälsa

Friska bin är A och O i biodling. Har du frågor som rör hälsan hos dina bin, kom på våra tisdagsträffar och fråga om råd eller kontakta din lokala bitillsyningsman.

Här hittar du bitillsyningsmännen.  

Här hittar du de nya reglerna för biodlare (Gäller från och med 1/1 2019)

Föreningen vill gärna underlätta bekämpningen av varroa därför blandar vi till Myrsyra och oxalsyralösning och delar ut kostnadsfritt till medlemmar. I samband med att vi delar ut syra kommer de som önskar även få förevisat hur man applicerar syralösningen, tid och plats meddelas senare.

Här kan du läsa mer om varroabekämpning.